Kempovanie „na divoko“ v Rakúsku – čo na to hovorí legislatíva

Kempovanie na divoko v Rakúsku je pre mnoho kempárov aj karavanistov veľkou otázkou. Všeobecne sa hovorí, že je to zakázané. Ako som zisťovala a snažila sa nájsť legislatívnu odpoveď (aby to bolo naozaj potvrdené), zistila som, že Rakúsko, rovnako ako Taliansko, to má trochu zložitejšie a nemožno aplikovať jedno pravidlo. Každá spolková krajina si ho totiž určuje sama, alebo toto rozhodnutie ponecháva na danej obci.

Ako to teda je s kempovaním „na divoko“ v Rakúsku?

Všeobecne platí, že kempovanie v lesoch je výslovne zakázané. Jedinú výnimku tvorí moment, kedy ho máte od majiteľa lesa povolené. Všetko ostatné si regulujú už samotné spolkovej krajiny.

Kempovanie „na divoko“ v Burgenlande (NEDÁ SA)

V Burgenlande je zakázané táboriť mimo oficiálne schválené kempingové miesta (kempingy), alebo miesta určené na parkovanie karavanov (Stellplätze, vyhradená parkovisko). Každý, kto poruší tento zákaz, sa dopustí správneho deliktu!

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU.


 

Kempovanie „na divoko“ v Korutánsku (AŽ NA VÝNIMKY NEDÁ)

V Korutánsku je zakázané kempovanie v otvorenej krajine mimo oficiálne schválené kempy a kempovacie miesta na súkromných pozemkoch (záhrada, ovocný sad). K tomu samozrejme potrebujete súhlas majiteľa.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na alpský bivak, dočasné parkovanie karavanov na parkoviskách či Stellplätze.

Alpským bivakom sa zvyčajne rozumie jednorazové provizórne prenocovanie v alpskom teréne pri príležitosti organizovania horských túr (napríklad v prípade zlého počasia alebo v tme alebo v prípade zranenia). Bivaky, ktoré sú plánované a nie sú spôsobené núdzovou situáciou, sú zakázané.

Okrem vyššie uvedeného zákazu existuje v Korutánsku ešte jeden zákaz pre motorové vozidlá. Mimo obce, mesta či dediny (v otvorenej krajine) je zakázané riadiť alebo parkovať akékoľvek motorové vozidlo mimo priestory určené „k verejnej doprave“ (nesmiete na poľné cesty, lesné cesty, horské cesty atp.). Je povolené dočasne odstaviť motorové vozidlá na ceste.

Každý, kto poruší tento zákaz, sa dopustí správneho deliktu!

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU.


Kempovanie „na divoko“ v Dolnom Rakúsku (NEDÁ SA)

V provincii Dolné Rakúsko (Niederosterreich) je zakázané parkovať obytné prívesy a autá na pastvinách a mimo oficiálnej kempy a Stellplätze. To isté platí pre stany. Nemožno parkovať (nocovať) ani na bežných parkoviskách!

Každý, kto poruší tento zákaz, sa dopustí správneho deliktu!

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU.


Kempovanie „na divoko“ v Hornom Rakúsku (DÁ SA)

V Hornom Rakúsku (Oberosterreich) de facto neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by výslovne odkazovala na prípustnosť alebo zákaz kempovania mimo kempy.

Ak sa tu pre „kempovanie na divoko“ rozhodnete, odporúčam použitie tzv. „Sedliackeho rozumu“. A nezabudnite na pravidlá kempovanie mimo kempy a etiketu kempovanie s tým spojenú. Zamedzíte tak prípadným nedorozumeniam či nepríjemnostiam.


Kempovanie „na divoko“ v Salzburgsku (AKO KDE)

V provincii Salzburg (Salzburgerland) nie je kempovanie mimo kempy zakázané. Avšak pozor. Primátor (starosta) obce ho však môže zakázať, ak sú narušené určité záujmy (napríklad záujmy bezpečnosti, ľudského zdravia, poľnohospodárstva či okolitej krajiny).

Z toho dôvodu sa môže stať, že obecná rada daného mesta (v meste Salzburg je to obecné zastupiteľstvo) zakáže kempovanie mimo kempy formou nariadenia. To potom znamená, že prespávanie v karavane či stane mimo kempy a Stellplätze je zakázané! Strážte si teda zákazové značky !!!

Okrem toho zákon o ochrane prírody v Salzburgu stanovuje, že alpské pustiny sú chránené. S tým súvisí aj pravidlo, že cestovný ruch v pastvinách a vysokohorských oblastiach je povolený iba v prípade, že nebude poškodené alpské a pastoračné hospodárenie. Možno teda predpokladať, že kempovanie v alpských pustatinách nie je zakázané, ak je vykonávané s veľkým rešpektom k prírode. Ak sa pre to rozhodnete, majte prosím tento rešpekt na pamäti!

Každý, kto poruší tento zákaz, sa dopustí správneho deliktu!

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU a TU.


Kempovanie „na divoko“ v Štajersku (DÁ SA)

Pre provincii Štajersko (Steyr) neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by výslovne odkazovala na prípustnosť alebo zákaz kempovanie. Rešpektujte však zákazové značky, nezabúdajte na pravidlá kempovanie mimo kempy a buďte ohľaduplní k prírode.


Kempovanie „na divoko“ v Tirolsku (NEDÁ SA)

V Tirolsku platí všeobecný zákaz kempovania mimo kempy. Kempovaním sa v tejto provincii rozumie aj prespanie osôb v karavane. Ak potrebujete s karavanom, alebo stanom niekde prenocovať, musíte do kempu, alebo na Stellplatz. Zákaz sa vzťahuje aj na parkovisko, pokiaľ na to nie sú výslovne (značkou) určená! Bivakovanie vo vysokohorskom alpskom teréne je povolené len na krátku dobu.

Alpským bivakom sa zvyčajne rozumie jednorazové provizórne prenocovanie v alpskom teréne pri príležitosti organizovania horských túr (napríklad v prípade zlého počasia alebo v tme alebo v prípade zranenia). Bivaky, ktoré sú plánované a nie sú spôsobené núdzovou situáciou, sú zakázané.

Každý, kto poruší tento zákaz, sa dopustí správneho deliktu!

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU.


Kempovanie „na divoko“ vo Vorarlbersku (DÁ SA)

V nadväznosti na kempovanie mimo kempy hovorí Vorarlbergsko zákon toto: ak túto formu kempovania nezakáže primátor či starosta obce, môže byť prevádzkovaná. Avšak nesmie hrubo porušovanť miestne pravidlá, najmä čo sa týka bezpečnosti, ochrany miestnej komunity alebo okolitej krajiny. Mestská rada si teda sama určuje, či v jej oblasti je toto kempovanie povolené alebo zakázané. Strážte si teda zákazové značky.

Čo sa týka turistiky, môžete sa de facto pohybovať kdekoľvek, aj na súkromných pozemkoch (pokiaľ nie sú oplotené), nesmiete však nič zničiť a musíte rešpektovať prírodu.

Odkaz na zákon upravujúci tieto pravidlá TU.


Kempovanie „na divoko“ vo Viedni (NEDÁ SA)

Kempovanie „na divoko“ mimo kempy a Stellplätze je zakázané! To platí aj pre prenocovanie mimo parkovisko pre karavany určené.


 

Text: Klára Hájek Velinská (all4camper.com), Preklad: Martin Littmann, Foto: www.all4camper.com