Poistenie storna a cestovné poistenie

Od dnešného dňa Vám ponúkame ku prenájmu karavanu aj možnosť uzatvoriť cestovné poistenie s možnosťou poistenia storna prenájmu. V prípade, že nastane poistná udalosť priamo Vám, alebo blízkej osobe, a nemôžete vycestovať, poisťovňa Vám vráti až 100% zo zaplatenej sumy storno poplatku.
Na výber sú dve možnosti:
typ poistenia Storno 80
▪ poistné plnenie vo výške 80% stornopoplatku (t.j. so spoluúčasťou 20%), v prípade smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby vo výške 100% stornopoplatku (t.j. bez spoluúčasti)
▪ maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve (500 €, resp. 1.000 €, resp. 2.000 €, resp. 3.000 €, resp. 4.000 €, resp. 5.000 €, resp. 10.000 € / osoba) a zároveň maximálne do výšky stornopoplatku, ktorý si uplatní voči poistenému poskytovateľ služby v súlade so stornovacími podmienkami, alebo obchodnými podmienkami platnými pre objednanú službu
typu poistenia Storno 100
▪ poistné plnenie vo výške 100% stornopoplatku (t.j. bez spoluúčasti)
▪ maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve (500 €, resp. 1.000 €, resp. 2.000 €, resp. 3.000 €, resp. 4.000 €, resp. 5.000 €, resp. 10.000 € / osoba) a zároveň maximálne do výšky stornopoplatku, ktorý si uplatní voči poistenému poskytovateľ služby v súlade so stornovacími podmienkami, alebo obchodnými podmienkami platnými pre objednanú službu
Ceny sú individuálne, podľa počtu dní, počtu a veku osôb a výšky poistného limitu.
Cestovné poistenie je od 2,70€ na osobu/deň, pripoistenie storna je od 21€ za osobu/prenájom.
Poistenie storna musí byť uzatvorené najneskôr do dvoch dní od záväznej objednávky karavanu.
Viac informácií osobne alebo mailom na info@pozicajsikaravan.sk